Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekoarealen ökade med 5 procent 2013


Under 2013 var 16,5 procent av den odlade åkerarealen, omställd areal och areal under omställning, ekologisk i Sverige, visar Jordbruksverkets alldeles färska statistik. Det politiska målet är satt till 20 procent.

Den ekologiska odlingen i Sverige har ökat under många år och 2013 var inget undantag, dock minskar ökningstakten. Under 2013 brukades 501 500 hektar ekologiskt, en ökning med 5 procent. Cirka 64 procent av den ekologiska arealen utgörs av slåtter- och betesvall, men den ekologiska spannmålsarealen ökade med 9 procent.

Arealen i omställning minskade med 62 procent, från 109 000 hektar under 2012 till 41 200 hektar under 2013. Det är tredje året i rad som arealen i omställning minskar.

Jämtlands, Värmlands och Västra Götalands län har högst andel ekoodling. I Jämtland ligger andelen på ca 34 procent, i Västra Götaland på 23 procent. Lägst andel ekoareal har Skåne, 6 procent.

Mer än tre fjärdedelar, 77 procent, av ekoarealen var ansluten till KRAVs regelverk 2013.

2014-06-20