Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Forskningsmiljoner till ekoområden


När Mistra, Formas och Lantmännens Forskningsstiftelse för första gången delar ut medel tillsammans går nästan en fjärdedel till ett projekt som är högst relevant för ekologisk produktion. Projektet ”Mjölk på gräs och biprodukter”, som kommer att drivas av professor Kjell Holtenius vid SLU, beviljades medel om 14,9 miljoner kronor. Totalt utlystes 65 miljoner kronor och projekt som kunde söka skulle handla om ”Forskning om hållbara produktionssystem inom vattenbruk, jord- och trädgårdsbruk.

I projektet ska utfordringssystem till mjölkkor enbart baserade på grovfoder och biprodukter. Grovfoder kommer att produceras som är speciellt lämpligt för att matcha näringsinnehållet i biprodukterna.

2014-04-30