Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Den ekologiska världsmarknaden ökar


En ökning med 4-5 procent och en prognos på fortsatta ökningar på cirka 5 procent framöver, så ser läget ut för den ekologiska världsmarknaden. Det ekologiska jordbruket växer och är mycket viktigt i utvecklingsländerna.

Värdet för den ekologiska världsmarknaden ökade med 4-5 procent under 2012. Det totala värdet uppgår nu till ca 63,8 miljarder USD, cirka 410 miljarder Skr. Det är fortsatt på den amerikanska och europeiska marknaden som de ekologiska livsmedlen främst konsumeras.

Amarjit Sahota, Organic Monitor, världsledande expert
på ekomarknad.

- Marknaden fortsätter att växa i Europa och USA. Vi räknar med en ökning på runt 5 procent för världsmarknaden även under 2013 och 2014. På den amerikanska marknaden är efterfrågan högre än utbudet. Så även i vissa Europeiska länder. Undantaget är Storbritannien, där man har problem med överskott av ekologiskt kött och mjölk. Den brittiska marknaden har länge gått trögt, säger Amarjit Sahota, från Organic Monitor, en av världens främsta experter på global ekomarknad.

Han ser en rad utmaningar för en fortsatt tillväxt på världsmarknaden:

- Vi behöver få en bredare efterfrågan på ekologiskt i fler länder. Två regioner, Europa och USA representerar 96 procent av efterfrågan. Det är Hardcore-konsumenterna som står för en tredjedel av konsumtionsandelen, marknaden måste breddas. En annan utmaning är hur man ska hantera tillgångssvängningarna. Kanske är det även dags för en global ekomärkning för att underlätta handeln och begripligheten för konsumenterna.

I siffran är inte den kinesiska marknaden medräknad, efter svårigheter att få korrekta tal från de kinesiska myndigheterna. En bedömning är att marknaden är värd 25 miljarder USD och experter på den kinesiska marknaden bedömer att den fortsatta potentialen är enorm.
Andelen ekologisk areal ökade i världen med en yta som motsvarar hela Schweiz. Det finns 37,5 miljoner hektar ekologiskt certifierad mark i världen.Det finns 10 länder med mer än 10 procent i ekoandel när det gäller arealen och Sverige ligger på fjärde plats i världen med 15,6 procent, 2012.

- Marknaden fortsätter att växa och det ger utrymme för fler ekoproducenter. Den ekologiska odlingen är väldigt viktig i utvecklingsländerna. I Indien finns till exempel mer än 600 000 ekoproducenter, säger Helga Willer från FiBl, som varje går sammanställer utvecklingen för det ekologiska jordbruket i världen.

2014-04-10