Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Rekordökningar för ekologiskt 2013!


Efter en svag inledning på året så avslutade ekologiska livsmedel 2013 med raketfart. Detta gör att försäljningen inte bara återhämtar sig utan även ökar med 13 procent för helåret 2013. Värdemässigt är det den största ökningen sedan Ekoweb började mäta försäljningen 2008.- Vi har åter en marknad som ökar tvåsiffrigt på ekologiskt i Sverige. Det verkar vara på gång en förändring i konsumentbeteendet som gynnar den ekologiska konsumtionen, säger Cecilia Ryegård,

Ekoweb.Presstelefon: 0708-152599 Den 30 januari släpper Ekoweb sin marknadsrapport för den ekologiska livsmedelsförsäljningen 2013 vid ett marknadsseminarium som samlar stora delar av ekobranschen, på Grand Hôtel i Stockholm. Rapporten visar att den ekologiska livsmedelsförsäljningen ökade med 13 procent* under 2013, betydligt bättre än prognosen som spådde en ökning på fem procent.

Det är första gången på tre år som tillväxten för ekologiska livsmedel återigen är tvåsiffrig. Värdemässigt är det den största ökningen (+1,3 mdr) sedan Ekoweb började mäta försäljningsvärdet 2008. Värdet av den ekologiska livsmedelsförsäljningen i detaljhandeln (ICA, Axfood, Coop, mfl), restaurang och offentlig sektor (skolor, daghem, sjukhus mfl.) har stigit med 1,3 miljarder under det gångna året till 11,6 miljarder kronor. Ekologiska livsmedel fortsätter därmed att ta marknadsandelar och ökar till att omfatta 4,3 procent av alla sålda livsmedel i Sverige, en ökning med 0,5 procentenheter, jämfört med 2012.

 - Efter en svag inledning på året, där försäljningen till och med minskade hos många aktörer och där framför allt ekologiska mejeriprodukter som står för 25 procent av marknaden hade det tufft, så gör den ekologiska försäljningen en fantastisk inhämtning under årets senare del. Flera av de stora aktörerna kan visa på ökningar på mer än 20 procent för de sista månaderna, säger Cecilia Ryegård från oberoende eko-marknadsbevakaren Ekoweb, som sammanställt statistiken, för sjätte året i rad.

Detta är den största ökning för ekologiska livsmedel som kunnat påvisas i Sverige sedan 2010, även om marknaden fortsatt att öka varje år. Ekoweb har identifierat ett antal orsaker som påverkat den ekologiska livsmedelsförsäljningen positivt under året:

 - Vi har under 2013 haft ett antal larm om bekämpningsmedelsrester i mat, som vi sett fått nära nog en dramatisk effekt på försäljningen. När larmet om gifter i de konventionella bananerna kom så mångdubblades den ekologiska bananförsäljningen. Samma sak inträffade när man i media uppmärksammade bekämpningsmedelsrester i konventionellt vin. Det fick Systembolagets försäljning av ekologiskt vin att stiga rejält, säger Cecilia Ryegård.

Flera konsumentundersökningar som presenterats under året visar också att intresset för ekologiska livsmedel är stort, framför allt hos ungdomarna, de framtida storkonsumenterna av livsmedel. Och anledningen till att man handlar ekologiskt verkar genomgå en förändring

- De svenska konsumenterna har tidigare skilt sig markant mot övriga världens ekokonsumenter. Här har hälsa, miljö och djurskydd varit tre faktorer som haft lika stor betydelse, medan hälsan varit det absolut tyngsta argumentet för konsumenter i andra länder. Detta är nu på väg att svänga. Allt fler svensk konsumenter verkar välja ekologiskt främst på grund av hälsoskäl. Det är positivt för ekologiskt eftersom hälsan är det tyngsta argumentet av de tre, och det de flesta tänker mest på, när man väl står vid butikshyllan och ska välja. Det är ett troligt trendbrott för det svenska konsumtionsmönstret som är på gång på bredare front, säger Cecilia Ryegård.

Framtiden för ekologiska livsmedel verkar vara ljus de kommande åren. Ekowebs bedömning för tillväxten 2014 är ca 10 procent, eller ytterligare 1 miljard kronor, en marknadsandel på 4,7 procent och att marknaden kommer att omsätta 18 miljarder rkonor år 2020:

- Det finns en fortsatt stor potential. Det finns många faktorer som talar för en fortsatt positiv utveckling för ekologiskt: förändrade konsumentmönster med fokus på hälsa, troligen fler matlarm, nya stora konsumentgrupper som knackar på dörren med ett stort intresse för hälsa och en större medvetenhet om miljö och en ökad tillgång av ekoprodukter, för att nämna några.

Vad kan hota en fortsatt positiv utveckling?

 - Bristen på ekologisk råvara och ekoprodukter. Det behövs fler svenska råvaruproducenter och innovationstakten i produktlanseringarna är på tok för låg från svenska förädlingsföretag, jämfört med vår omvärld. Många av de konsumenter som handlar ekologiskt vill också handla svenskt och det finns också en stor potential för svenska ekolivsmedel på exportmarknaden, där vi har ett väldigt gott rykte. Det är också viktigt att man fortsätter jobba hårt med säkerheten, så att konsumenterna kan lita på de ekologiska certifieringarna. Toleransnivån för ekoskandaler bland konsumenterna är låg!, avslutar Cecilia Ryegård.

*Den totala värdetillväxten för livsmedel var ca 1,5 procent i Sverige under 2013 (SCB).

 Ekoweb är politiskt oberoende aktör inom ekobranschen sedan 16 år som bland annat tar fram marknadsstatistik och rapporter och är ledande på marknadsinformation. Ekowebs statistik för ekoförsäljningen 2013 är en sammanställning som tagits fram med alla de viktiga försäljningskanalerna som grund: ICA, Coop, Axfood, Bergendahls, Systembolaget, Martin & Servera, Menigo, mfl från kvartal 1-4, år 2012. Statistiken avser ekologiskt certifierade livsmedel, EU-ekologiska samt KRAV-certifierade.

2014-01-30