Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.
SOLMACC LIFE: Nu sjösätts europeiskt samarbete för minskad klimatpåverkan i jordbruket

Ett femårigt europeiskt samarbete för en minskad klimatpåverkan från jordbruksproduktionen har inletts mellan Ekologiska Lantbrukarna och dess systerorganisationer AIAB (Italien) och Bioland (Tyskland) samt det europeiska tvärvetenskapliga forskningsinstitutet FiBL.

Projektet heter SOLMACC LIFE - Strategies for Organic- and Low-input-farming to Mitigate and Adapt to Climate Charnge och har av EU-kommissionen beviljats stöd inom programmet LIFE+ med en total budget på 2 miljoner euro. Den svenska delen utgör 400 000 euro, varav hälften erhålls från LIFE+ och resten söks från andra nationella finansiärer.

Kärnverksamheten är förlagt till 12 ekologiska demonstrationsgårdar, varav 4 i Sverige, 4 i Italien och 4 i Tyskland. Varje gård kommer att implementera fyra olika åtgärder med bevisad effekt för en minskad klimatpåverkan från jordbruksproduktionen.

Den svenska delen av projektet kommer att koordineras och utföras av Ekologiska Lantbrukarna. Fyra ekologiska demonstrationsgårdar, både djur- och växtodlingsgårdar, kommer att väljas ut i regionerna Skåne, Västra Götaland, Uppland samt Jämtland. Det som gårdarna ska ha gemensamt är att samtliga ska ha bedrivit ett ekologiskt jordbruk i minst fem år och gärna ha erfarenhet av fältvandringar eller demonstrationsverksamhet.

2013-11-18