Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Nominerade Ekogalan 2014


Den 30 januari är det dags! Då utses några av de främsta företrädarna för ekobranschen till vinnare i fem olika priskategorier på Ekogalan, som genomförs i samband med Ekowebs marknadsseminarium på Grand Hôtel i Stockholm. Ekogalan genomförs för tredje gången och priser ska delas ut till Årets Ekorådgivare, Årets Ekoföretag, Årets Garant Ekostjärna, Årets Ekoproducent samt Årets Mylla till Hylla. I varje prisgrupp är tre aktörer nominerade.

- Under Ekogalan vill vi, tillsammans med några av branschens största aktörer, sätta de bästa företrädarna för den ekologiska sektorn i rampljuset. De nominerade är alla, var och en på sitt sätt, föregångare och marknadsutvecklare som starkt har bidragit till att lyfta ekologiskt och detta vill vi uppmärksamma, säger Cecilia Ryegård, från Ekoweb.

Nedan följer de tre nominerade i vardera av de fem priskategorierna på Ekogalan 2014. Vinnaren utses av en jury och offentliggörs på Ekogalan den 30 januari 2014

Årets Ekoföretag:

Instiftat av SMA Mineral, kontaktperson Anders Andersson, 0705-857578
Till ett företag som genom innovation utvecklat den ekologisk produktionen eller marknaden. Nedan följer de tre nominerade aktörerna.

1. Svensk Biogas:

”Genom att göra en ny gödselkälla tillgänglig har man ökat förutsättningarna för en hållbar tillväxt inom den ekologiska produktionen. Genom ett win-win förhållande kan miljövänlig energi framställas samtidigt som rötresten göder de ekologiska fälten genom att sluta kretsloppen till stor nytta för samhälle och marknad.”
http://www.tekniskaverken.se/sb/biogodsel/
Anders Jonsson, vd 013-208 000

2. Agroväst:
”Genom ett ihärdigt fokus för att påvisa nyttan av implementering av den senaste tekniken inom exempelvis precisionsodling har Agroväst spelat en stor roll för ekolantbrukets möjligheter, både idag och i framtiden. Genom engagemang i precisionsfrågan, klimatfrågan och energifrågan ger Agroväst den ekologiska odlaren ökade möjligheter till lönsamt företagande.”
http://www.agrovast.se/
Mats Emilson, vd: 0706-700300

3. Heatweed Technologies:
”För en spännande och innovativ framtidslösning med många utvecklingsmöjligheter och implementeringsområden. Ett helt nytt sätt att attackera ekolantbrukarens fiende nr 1: Ogräsen!”
http://www.heatweed.com/
Johan Rud: 0047 4805 8888


Årets Ekoproducent

Instiftat av LRF, kontaktperson Eva Rülf, 08-787 51 16
Till ett företag/person som genom innovation utvecklat den ekologiska produktioneneller marknaden. En förebild som ger inspiration till andra lantbrukare – även utanför ekoproduktionen. Pristagaren ska vara ett gott exempel på modernt och lönsamt företagande. Nedan följer de tre nominerade aktörerna.

1. Ragnarssons, Kärrgärde Gård, Tvååker:
Gun och Martin Ragnarsson driver ekologisk smågris- och slaktsvinsproduktion. De föder upp sina grisar i ett system som helt utgår från grisarnas naturliga beteende samtidigt som de har en bra produktion och hälsa. De säljer en stor del av sina produkter direkt till konsument i eget varumärke och har bevisat att det går att tjäna pengar på grisproduktion.
http://www.ragnarssons.com/index.php
Gun Ragnarsson: 0703-76 71 81

2. Vadsbo mjölk, Mariestad
Ägs av åtta lantbruksföretagare som har bevisat något som få trodde var möjligt - att det går att driva ekologisk stordrift där djurvälfärden och betet fungerar lika bra med tusen kor som med tio. Företaget har 1 250 mjölkkor och levererar nästan 10 000 ton mjölk till Arla på årsbasis.
http://www.vadsbomjolk.se/
Lars Svensson, vd, 0705-115 328

3. Widegrens Gård:
Widegrens Gård på Gotland startade med försöksodling och omställning till ekologisk odling 1987 med målsättning att hela odlingen på sikt skulle bedrivas ekologiskt vilket infriades 2011. Gården drivs av brödraparen Dan och Olof Widegren samt Jakob och Olof Ansén. De är nu en av de största ekologiska morotsodlarna i Sverige och säljer sina produkter under eget varumärke men är också huvudleverantör till COOPs Änglamarkssortiment. Förutom morötter odlas numera även ekologisk potatis ,spannmål ,oljeväxter och ärtor.”
http://www.widegrens.se/
Widegrens Gård: 0498-540 80


Årets Garant Ekostjärna

Instiftat av Axfood, kontaktpersoner: Åsa Domeij (miljöchef) 070-077 43 07, Ingmar Kroon (presschef) 0702-89 89 83
Till ett företag/person som med nytänkande och affärskänsla har utvecklat ett eller flera led i värdekedjan ”Från idé till butik” så att kmonsumentens urval av prisvärda ekologiska och klimatsmarta produkter i hyllan ökar. Nedan följer de tre nominerade aktörerna.

1. Green n Lean:
Vegetariska hälsolivsmedel, tillverkade av svensk ekoråvara
”För smarta produkter med miljö och hälsa i fokus. Green n Lean har tagit fram sitt koncept utan att kompromissa någon stans. Att kunna erbjuda attraktiva alternativ inom den vegetariska kosten, helt baserat på ekologiska och inhemska råvaror med tanke på den växande gruppen matöverkänsliga är ett grepp som ligger helt rätt i tiden.”
http://www.green-n-lean.se/
Curt Hermelin, vd, 0705-38 23 11

2. Tåkerngrönt:
Ekologisk växthusodling med tomater och gurka, klimat och KRAV-certifierade
”Genom stor yrkesmässig skicklighet och hårt arbete har Tåkerngrönt blivit en viktig aktör som förser marknaden med ekologiska och klimatcertifierade produkter inom ett växande segment där de inhemska alternativen är få. Genom att bemästra den ekologiska växthusodlingens utmaningar och att vara först på marknaden med en klimatcertifiering förenar Tåkerngrönt gångbara och efterfrågade mervärden hos konsumenterna.”
http://www.takerngront.com/
Göran Ektander: 0709-640401

3. Wästgötarna:
Marknadsför och tillverkar mjöl av egenodlade råvaror baserade på främst gamla spannmålssorter
”Genom att ta steget till egen förädling har Wästgötarna vidgat begreppet mjöl till att omfatta betydligt fler nyanser. Genom att ta till vara på de gamla sädesslagens egenskaper, kända sedan stenåldern har man hindrat att dessa fallit i glömska och gjort dem kända för dagens konsumenter. Samtidigt har man givit ett viktigt bidrag till den biologiska mångfalden.”
http://www.wastgotarna.se/
Niclas Dagman: 0706-85 97 42


Årets Ekorådgivare

Instiftat av Lantmännen Lantbruk, kontaktperson Torbjörn Wahlström, segmentschef handelsvaror, 0706-788400
Till en person som på ett initiativrikt sätt genom sin rådgivande roll bidragit till att öka lönsamheten, effektiviteten inom svenskt jordbruk. Nedan följer de tre nominerade rådgivarna.

1. Jan Hill:
Rådgivningsenheten Länsstyrelsen Västra Götaland
Med ett långvarigt engagemang och en djupgående kunskap i det mesta som rör ekologiskt jordbruk har Jan lotsat mången lantbrukare genom ekoproduktionens klurigheter och nålsögon. Att andelen ekologisk produktion är så hög i Västra Götaland är säkerligen för att Jan har ett finger med i spelet!
Kontakta Jan: 010-224 52 40, 070-346 12 95

2. Jon Orvendal:
Växtodlingsrådgivare, VäxtRåd
Med fokus på effektivisering i den ekologiska jordbruksproduktionen och ett stort engagemang har Jon snabbt blivit en rådgivare att räkna med inom den ekologiska rådgivningen. Jon belyser de ekonomiska faktorerna inom den ekologiska produktionen genom bland annat djupgående kalkyler som vägledning i lantbrukarens företagsbeslut.
Kontakta Jon: 010-556 19 81

3. Thorsten Rahbeck Pedersen:
Rådgivningsenheten, Jordbruksverket
Genom världsunika projekt har Thorsten framför allt förstorat småkrypens värld till mänskliga dimensioner så att vi bättre kan förstå hur dessa de minsta påverkar de stora sammanhangen i våra odlingssystem. Thorsten har satt fingret på en av våra viktigaste framtidsfrågor och påverkat rådgivningen för en ökad biologisk mångfald.
Kontakta Thorsten: 0706–943779.


Årets Mylla till Hylla

Instiftat av Ekoweb, kontaktperson Cecilia Ryegård, 0708-152599
Till en eller flera personer/företag som genom konstruktivt samarbete ökat tillgängligheten av ekologiska produkter på marknaden eller på annat sätt främjat ekologisk produktion och handel. Nedan följer de tre nominerade aktörerna.

1. Arla Foods:
 ”Med världens största ekoproduktion av mejeriprodukter har man i åratal drivit marknadsutvecklingen på ekologiskt, volymmässigt, inom produktutveckling och produktionsmässigt. Under 2013 har man dessutom lyckats vända trenden på besvärliga områden och tagit ny fart mot det interna ekomålet: Dubblerad försäljning till år 2015!”
http://www.arla.se/vara-produkter/ekologiskt/arla-eko/
Ann Freudenthal, ansvarig Arla Ekologiskt: 08-7895848

2. Scandic Hotels:
 ”1000 ton ekologisk mat per år talar sitt tydliga språk Scandic Hotels har givit sina gäster möjligheter att njuta av ett flertal ekologiska livsmedel på menyerna och är en viktig och stabil kund som stimulerar marknadsutveckling.”
http://www.scandichotels.se/settings/Sidfot/About-us-Container-/Omtanke-om-varlden/Vart-miljoarbete/Hallbara-hotell/Ekologisk-mat/
Inger Mattson, manager sustainable business: 08-517 35 019

3. Danska Födevareministeriet:
”Världens mest ambitiösa ekomål, behöver vi säga mer! Genom en långsiktig kurs mot ett hållbart jordbruk och en hållbar konsumtion både privat och inom offentlig verksamhet har politiken givit förutsättningarna för ekomarknaden och ekoproduktionen att blomstra!”
http://fvm.dk/landbrug/indsatsomraader/oekologi/
Robert Langberg Lind, Födevareministeriet: 0045- 72 27 66 63

2013-11-27