Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

20 000 ton svensk ekospannmål saknas


Det är fortfarande underskott på svensk ekospannmål. Lantmännens bedömning är att cirka 20 000 ton spannmål saknas från skörd 2013. Detta är volymer som hämtas på världsmarknaden, främst från Kazakstan. Det handlar främst om fodervete och oljeväxter.

- Vi har fortfarande ett underskott på cirka 20 000 ton ekospannmål i Sverige. Många av köparna vill hellst ha svensk spannmål, men eftersom det finns länder som till exempel Kazakstan, Ukraina och Baltikum som nästan inte alls producerar för en inhemsk konsumtion utan enbart export, så kan vi försörja alla kunder med ekospannmål på ett eller annat sätt, säger Göran Karlsson, ekoansvarig, Lantmännen Lantbruk.

Samtidigt är det troligt att Sverige även kommer att exportera ekospannmål i år. Det handlar då om kvarnvete och grynhavre.

- Ett par av anledningarna till exporten av ekospannmål, trots att Sverige har underskott, är för att hålla handelskanaler öppna och för att det är bättre att importera billigare fodervete och sälja kvarnvete till ett högre pris på världsmarknaden, än att använda den till djurfoder här, säger Göran Karlsson.

2013-10-01