Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

År 2020: 30 procent ekoareal och 50 procent eko i offentlig sektor


Den 16 september presenters ett nytt förslag till nationell ekoplan för politikerna. Det nya förslaget har arbetats fram av Ekologiskt Forum och innebär att 30 procent av den svenska jordbruksarealen och 50 procent av offentlig sektors livsmedelsinköp ska vara ekologisk.

- Vi har nu en förhoppning om att regeringen och riksdagen ser potentialen med den ekologiska produktionen som en spjutspets för att nå ett mer hållbart och lönsamt lantbruk och att man beslutar om kraftfulla verktyg för att nå ett mer hållbart och lönsamt lantbruk och att man beslutar om kraftfulla verktyg för att uppnå resultat i de här viktiga framtidsfrågorna, säger Annica Åhnberg, Ekologiskt Forum.

2013-09-16