Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Politiken - Den motvilliga regissören

De svenska politikerna behöver ta ställning i ekofrågan. Det är politiken som måste stå för delånga perspektiven - för marknadens skull. Ett förslag till ny nationell ekoplan har tagits fram och presenteras den 16 september. Låt oss hoppas att man i Rosenbad vågar ta ett ordentligt tag i styråran och lägga ut kursen mot år 2020!

Den svenska politikens ovilja att ta ställning i frågan om ekoproduktionen och ekomarknadens utveckling är inte gynnsam för den svenska ekologin. Den är inte heller gynnsam för marknaden. En klok person sade att den fria marknaden bara existerar i teorin. Politikerna sätter ramarna för produktion, handel och marknad, antingen de vill det eller inte. Detta behöver de påminnas om.

Politik leder till utveckling

I Danmark kan den ekologiska huvudorganisationen inte nog hylla politikernas vilja och handlingskraft när det gäller att ta beslut över partigränserna för att gynna den ekologiska produktionen. Danmark har världens starkaste ekopolitik. Den offensiva och aktiva ekopolitik som drivits i Danmark har gjort landet världsledande på ekologisk konsumtion och produktion. Regeringens ekoplan, som gäller att fördubbla den ekologiska arealen, att ekoandelen av de offentliga livsmedelsinköpen ska uppgå till 60 procent och den privata ekoandelen till 20 procent till år 2020 har lagt ut kursen för hela branschen och konsumtionen.

1 miljard till grön omställning

Alldeles nyligen offentliggjorde man dessutom i Danmark sin senaste satsning inom jordbruket. 1 miljard svenska kronor ska satsas på en grön omställning för att som man säger ”modernisera livsmedelssektorn och göra den mer grön, för att Danmark ska kunna matcha den ökande och framtida efterfrågan på hållbartproducerad mat”. Att jordbruksministern menar satsningar på den ekologiska sektorn är ingen hemlighet.

Sverige intressantaste ekomarknaden

Det är kittlande att leka med tanken var vi hade varit i Sverige idag om vi sett motsvarande målinriktade politiska satsningar här. Den svenska ekomarknaden beskrivs av exportföretagen som en av världens mest intressanta. Nyetablerade Nordic Organic Food Fair, som hålls i oktober på Malmömässan, riktar sig till exportföretag som vill satsa på de nordiska ekokonsumenterna. Monterytan sålde slut på rekordtid. Den svenska ekomarknaden är sund och välmående. En gissning utifrån de signaler vi får är att försäljningen kommer att öka mer under 2013 än 2012. Ekobranschen har klarat sig bra i alla fall, utan politikens stöd.

Men tänk om…

Tänk om man bara visat lite intresse och välvilja från Rosenbads håll. Vad hade vi inte kunnat åstadkomma då? Till att börja med hade man ju önskat att den svenska produktionen kommit upp i en så pass nivå att vi kunnat försörja marknaden med tillräckligt med råvara av det som vi faktiskt kan producera här. Det kanske inte bara är politikernas fel att lantbrukare inte vill ställa om, trots branschens bästa lönsamhet, men genom att välja en passiv hållning sprider man inte direkt några glädjesignaler som lockar omställare.

Politiken står för de långa perspektiven

Nog borde det väl även finnas ett politiskt intresse att gynna en livsmedelsproduktion som till exempel minskar riskerna att förorena grundvattnet. Marknaden tänker oftast kortsiktigt där snabba
ekonomiska vinster går före de långa perspektiven. Att slå vakt om och värna om kommande generationers möjligheter måste vara en av politikens huvudroller.
Cecilia Ryegård

 

Utmanande ekomål

Därför är det nu extra glädjande att Ekologiskt Forum tagit fram ett förslag till ny nationell ekoplan som täcker sig till år 2020: 30 procent ekologisk jordbruksareal och 50 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor känns både rimligt och lagom utmanande. Förslaget presenterades för politikerna den 16 september. I skrivande stund vet vi inte hur detta mottagits. Låt oss nu hålla tummarna för att politikerna vågar sätta ner foten och peka ut en riktning för de kommande åren!

2013-09-15