Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Danmark: Nya regeringen storsatsar på ekobranschen


Danmark ska bli en global föregångare för ekologiska livsmedel i offentlig sektor och driva ekologiskt framåt genom innovation, export och investeringar i ekologisk livsmedelsproduktion. Nya livsmedelsministern Mette Gjerskov avsätter cirka 200 miljoner Skr till satsningar i den ekologiska branschen.

- De ekologiska lantbrukarna och företagen kommer att känna vinden i ryggen och att vi blivit hörda. Regeringen kommer att skapa bättre möjligheter för investeringar, export och för att de ekologiska livsmedlen på allvar kommer in i de offentliga köken. Detta kan innebära att fler lantbrukare överväger en omläggning, säger Evald Vestergaard, ordförande i Ökologisk Landsförening.

- Detta är en ny ekopolitik som kommer att göra Danmark till föregångare både på exportmarknaden och i offentlig sektor. Samtidigt säkras rent dricksvatten till danskarna, bättre miljö, fler arbeten inom den gröna sektorn och fler ekologiska livsmedel i butikerna. Det är banbrytande, fortsätter Evald Vestergaard.

Rent konkret innebär den danska regeringens satsning att 200 miljoner avsätts för olika satsningar uppdelat på två år inom bland annat forskning, produktutveckling och för att öka ekokonsumtionen inom offentlig sektor. Regeringen sätter också upp ett mål att 60 procent av livsmedlen inom offentlig sektor ska vara ekologiskt.

Varje dag serveras 500 000 måltider i offentlig sektor i Danmark.

– Omläggning av offentliga kök kommer att medföra omläggning av jordbruksmark till ekologisk produktion i en omfattning som vida överstiger vad vi har sett de senaste 10 åren, säger Paul Holmbeck.

Källa: Ökologisk Jordbruk

2011-12-01