Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Scan tog tillbaka KRAV-producenterna


Någon gång under första halvåret 2011 återtar Scan tronen som marknadsdominant när det gäller slakt av KRAV-grisar. De KRAV-producenter med 15 000-20 000 KRAV-slaksvin som för något år sedan lämnade Scan, som en följd av missnöje med hur Scan hanterade KRAV-affären när företaget bland annat bestämde sig för att ta bort KRAV-märkningen på produkterna, går nu tillbaka till Scan. Anledningen är bland annat att man erbjudits en rejäl prishöjning från Scan.

- Vi har hela tiden haft en god dialog med producenterna och det känns jättebra att de nu kommer tillbaka, säger Magnus Sjöholm som är marknadsdirektör hos Scan.

Till slakten av de cirka 10 000 EU-ekologiska grisar som Scan hanterar kan man nu alltså komma upp i en ekologisk slakt om cirka 30 000 ekologiska grisar per år, EU-ekologiska och KRAV-märkta.

- Vi ser att det finns en god efterfrågan på ekologiskt griskött och vi kommer att arbeta aktivt för att utveckla KRAV-affären och vår portfölj med ekologiska produkter. Det är också glädjande att det har tillkommit två helt nya producenter under resans gång och vi välkomnar fler KRAV-producenter, säger Magnus Sjöholm.

2010-12-22