Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Stark ekotillväxt i Österrike


Under 2009 ökade den ekologiska försäljningen med 15 procent i Österrike efter att under 2008 ha stagnerat. Under de fyra första månaderna av 2010 så fick den ekologiska försäljningen återigen ordentlig fart. Jämfört med samma period 2009 så ökade försäljningen med 30 procent i värde och 40 procent i volym från januari till april. Mest märks ökningen på varor som mjölk, yoghurt, ost och smör, där ökningen ligger på runt 50 procent medan frukt och grönsaker har ökat cirka 30 procent.
I Österrike så står ekologiskt för cirka 8 procent av den totala marknadsvolymen för livsmedel.

- Vi har uppnått vårt mål att ha en ekologisk andel om 20 procent år 2010 inom det österrikiska jordbruket jordbruket har nått sitt mål på en ekologisk andel om 20 procent år 2010. För att kunna möta konsumenternas efterfrågan även framöver, så måste vi göra ytterligare satsningar på ekologiskt jordbruk framöver, säger den österrikiske jordbruksministern Niki Berlakovich.

2010-12-29