Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekologisk odling når inte 20 procent


Regeringens mål var att den ekologiska odlingen skulle utgöra 20 procent av den totala åkerarealen när år 2010 avslutats. Nu står det klart att slutresultatet inte kommer att ligga där. Om man räknar in den mark som nu ligger i omställning så blir andelen 12,5 procent, eller 385 200 hektar.

Den ekologiska arealen har ökat med drygt 14 procent från föregående år. Cirka en fjärdedel av arealen är betesmark medan resten är åkermark. Högst är andelen i Värmlands- och Jämtlands län där andelen certifierad ekologisk areal ligger på 14 procent av den totala åkerarealen. Västra Götalands län har mest ekologiskt certifierad mark och står för cirka 23 procent av den totala ekologiska arealen.

Den ekologiska odlingen på åkermark domineras av slåtter- och betesvall som odlades på 58 procent av arealen. För den totala åkermarken, ekologisk och konventionell, var motsvarande andel 42 procent. Spannmål odlades på 27 procent av den ekologiskt odlade åkermarken. För den totala åkermarken var motsvarande andel 40 procent.

Siffrorna kommer från Jordbruksverket och offentliggörs i en ny statistikrapport. I redovisningen inräknas all areal som följer EU:s regler för ekologisk produktion, alltså även KRAV:s och Demeters regler. Statistiken baseras på siffror från de tre godkända kontrollorganen, SMAK, Aranea Certifiering och HS Certifiering. Statistiken för de arealer som finns i miljöersättningen för ekologiska produktionsformer skiljer sig något från de certifierade arealerna.

2010-12-08