Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Nu är Ekowebs tidning här!


Efter att ha bevakat den ekologiska marknaden och publicerat nyheter och reportage på nätet i 12 år så blir Ekoweb.nu också en tidning med namnet Ekoweb.nu. I dag, den 10 november ges tidningen ut för första gången, för att sedan ges ut två gånger under 2011, 23 mars och 9 november. Ekoweb.nu produceras i samarbete med tidningen Jordbruksaktuellt. Ekoweb står för redaktionellt innehåll och annonsförsäljning, medan Jordbruksaktuellt står för sättning och distribution av tidningen. Upplagan är därmed samma som Jordbruksaktuellt dvs. 83000 exemplar, vilket är den största utgåva för en skrift med ekologiskt tema som någonsin givits ut i Sverige.

Ekoweb.nu riktar sig till ekointresserade lantbruksföretagare hungriga på ny teknik, innovationer och allt som ökar lönsamheten för företaget. Ekoweb.nu innehåller artiklar och redaktionellt material med fokus på ekomarknaden, teknik, personer och företag i branschen. Syftet med tidningen är att informera alla i målgruppen: befintliga och nya aktörer inom ekobranschen, samt intresserade med konventionell produktion, om de affärsmöjligheter som finns på den ekologiska marknaden.

För annonsering, prisförfrågan och lösnummerbeställning, för dig som inte får Jordbruksaktuellt (100 kr+moms inkl porto och adm. avg) kontakta Cecilia Ryegård.
Utgivningsdatum 23 mars 2011 (JA nr 5) sista materialdag 14 februari
Utgivningsdatum 9 november 2011 (JA nr 19) sista materialdag den 1 oktober

2010-11-10