Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekologisk spannmål: marknad med potential


Årets svenska ekoskörd kan vara den sämsta på 12 år. Det ger ett bra läge för den som fått in sin skörd under tak och dessutom har rätt kvaliteter
- Det behövs mer ekologisk spannmål. Även när vi får normalskördar framöver så kommer tillgången vara begränsad, säger Anneke Svantesson.


Anneke Svantesson

Det finns ett stort intresse för årets ekospannmål och bra priser förväntas. Enligt Lantmännen så kan årets svenska ekoskörd vara den sämsta på 12 år och tillgången kommer att bli begränsad.

- Svenska kunder är ovana vid dålig tillgång. De är vana att kunna boka upp sitt årsbehov tidigt. Lantmännen kommer successivt importera vartefter vi ser hur stort behovet är, säger Anneke Svantesson, som är ekoansvarig vid Lantmännens spannmålsdivision.

Export i tankarna
År 2005 exporterades mer än hälften av den svenska ekoskörden. Efter det har exporten gradvis minskat och från skörd 2010 blir det troligen ingen export alls.
- Det mesta av den ekologiska spannmålen går åt på den svenska hemmamarknaden, som ökar stadigt. Även under ett normalt år har vi nu knappt något exportöverskott, säger Anneke Svantesson.
Lantmännen har ett nära samarbete med sitt dotterbolag i Litauen.
- De odlar mest foder och ibland kan vi göra en värdeuppväxling på den svenska spannmålen om vi kan importera foder billigare och sälja kvarnspannmål i stället.
Trots att exporten minskar är den ändå intressant:
- Odlarna bör alltid ha en beredskap för export och då är kvarnvete och grynhavre gångbara. För exportmarknaden är alltid humanspannmål bäst.

ekologisk havre
Enorm foderökning
Den största delen av den svenska ekologiska spannmålen används som foder.
- Foderaffären har vuxit enormt. Mjölk- och äggproducenterna är de stora foderkonsumenterna inom ekosektorn. Tillgången är rätt tight och djurgårdar bör fundera på att öka sin areal. Här finns en spännande marknad med potential för spannmålsodlare, säger Anneke.

Lönsamheten står sig
Det fanns cirka 75 000 hektar ekologisk spannmålsodling i Sverige 2009, en ökning från 60 000 hektar. Prognoserna för arealomställningen 2010 är att de kommer att öka ytterligare. Finns det verkligen plats för fler?
- Den ekologiska lönsamheten står sig. Lantmännens målsättning är att försörja den marknad som vi ser finns. Tillgången är begränsad, vilket borde det vara en signal för den som funderar på att ställa om. Det behövs mer ekologisk spannmål, säger Anneke.


Text och bild: Cecilia Ryegård

2010-11-09