Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Lönsamt med intensiv ekoodling: - Gödning ger bäst effekt i ekoodling

Det finns i huvudsak två aktörer på den svenska marknaden för ekologisk gödning i Sverige: Lantmännen´s Gyllebo Gödning och Ekoväx, som ägs av Emil Olsson i Töreboda. Marknaden växer mellan 10-20 procent per år.
- Intensiv ekoodling är lönsam. Ingen gröda svarar så bra på gödsling som den ekologiska, säger Bertil Hult, vd Gyllebo Gödning.

Bertil Hult, VD
Gyllebo Gödning

 Försäljningen av ekologiska gödselmedel ökar mellan 10 och 20 procent per år. På den svenska marknaden dominerar två aktörer: Gyllebo Gödning och Ekoväx. Ett tiotal produkter är godkända för användning i ekologisk produktion. Marknadsledaren. Lantmännens Gyllebo Gödning har en marknadsandel på cirka 60 procent och saluför varumärkena Biofer och Vinass i fem olika varianter.
- Intensiv ekoodling är lönsam. Ingen gröda svarar så bra på gödsling som den ekologiska. Är det någon gröda där det lönar sig ekonomiskt att lägga på gödning så är det i ekologisk odling, säger Bertil Hult som är vd för Gyllebo Gödning.

Råvaran danskt köttmjöl
Tillgången på ekologisk råvara begränsas av bristen på råvaran, danskt köttmjöl. Att råvaran inte är svensk beror på att man här inte särhåller slaktavfallet från riskmaterialet som till exempel ryggrad och hjärna.
- Vi letar hela tiden nya råvaror till den ekologiska marknaden. Framför allt jobbar vi med att få upp kvävehalten. Önskemålet är en ren kvävegödning. Många som använt stallgödsel under en lång period får problem med höga fosforhalter. Där är Biofer det gödningsmedel som har högst kvävehalt, fortsätter Bertil.

Nysatsning för Gyllebo
Gyllebo Gödning tror på en ljus framtid och gör en nysatsning på den svenska marknaden bland annat genom att man den förste november lanserade en helt ny hemsida som förutom försäljningsinformation även ska ge tips och råd när det gäller ekoodling.
- När man nått en nivå på 10 procent börjar marknaden fungera, och där är ekoodlingen idag. Nu finns förutsättningarna för att bedriva ekologiskt jordbruk effektivt. Proffsen är på väg in på ekomarknaden. Stora gårdar ställer om och producenterna arbetar med ekologisk odling företagsinriktat, säger Bertil Hult.
Utvecklingen inom den ekologiska odlingen tror han kommer att fortsätta mot allt bättre skörderesultat:
- Ekologisk odling kan komma ännu längre genom att kombinera fördelarna med en stark gröda och effektivare teknik. Nu finns även möjligheterna att ta fram bra utsäde. Se till att gödsla rätt och använd rätt utsäde, säger Bertil.

Emil Olsson, Ekoväx
Den andra aktören på marknaden för ekologisk gödning är Ekoväx. Företaget grundades av Emil Olsson i Töreboda, som själv är en av Sveriges största ekologiska spannmålsodlare med 900 hektar under plogen. På några få år har den tidigare sidoverksamheten, tillverkning, pelletering och försäljning av ekologisk gödning blivit en allt mer betydande del i verksamheten. Råvaran är köttbenmjöl från Norge samt en rest från tillverkningen av Biovinass. En värdefull kaliumkälla som tidigare kördes på tippen.
- Vi säljer bara det vi har testat och provat på egna marker. Ekoväx har på kort tid tagit mer än en tredjedel av marknaden för ekologisk gödning i Sverige. Vårt mål är att ta fram produkter som gör ekologisk odling lönsammare, med konkurrenskraftiga priser och utvecklade från en aktiv odlares perspektiv och kvalitetskrav, säger Emil Olsson.

 

Uppstickaren Ekoväx

Ökar 40 procent
Efterfrågan på Ekoväx produkter har varit stor och nya produktionslokaler på 1800 m² med en produktionslinje för pelletering, en investering på 6 miljoner kronor, har byggts för att kunna utveckla verksamheten vidare.
- Vi räknar med att försäljningen fortsätter att öka. Vår prognos för försäljningen är att den kommer att öka med ungefär 40 procent till 10 000 ton under säsongen 2010/2011, avslutar Emil.
Ekoväx har fyra produkter i sortimentet, varav tre är pelleterade. Utvecklingen går mot att större delen av försäljningen består av pelleterad gödning:
- Allt fler använder sig av den pelleterade gödningen inom ekoodlingen. Att kunna mylla gödningen ger bäst effekt och det är en stor fördel när man kan lägga rätt mängd på rätt plats, så att inte ogräsen får del av kakan, säger Emil.

 

 

 

 

2010-11-03