Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Positiv utveckling för ekomjölken

Nyckeltalet "mjölkintäkt minus foderkostnad" har de senaste tre månaderna stärkts med omkring 25 öre per kilo mjölk för ekologiska mjölkföretag och 15 öre per kilo mjölk för konventionella mjölkföretag, enligt en rapport från Svensk Mjölk. I oktober beräknar svensk Mjölk det genomsnittliga nyckeltalet till 3,00 kronor för ett ekologiskt kilo mjölk och till 1,95 kronor för ett konventionellt kilo. Avräkningspriserna har höjts och det genomsnittliga avräkningspriset i Sverige beräknas vara cirka 5,00 kronor för ekologisk mjölk och 3,40 kronor för konventionell mjölk i oktober.

2010-10-19