Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Den sämsta ekoskörden på 12 år

Efter att så gott som all ekologisk spannmål bärgats så kan det konstateras att det kommer att bli dålig tillgång på ekologiak spannmål. Enligt Lantmännen så kan årets ekoskörd vara den sämsta på 12 år och tillgången på svensk ekospannmål kommer att bli begränsad

- Svenska kunder är ovana vid dålig tillgång. De är vana att kunna boka upp sitt årsbehov tidigt. Lantmännen kommer successivt importera vartefter vi ser hur stort behovet är, säger Anneke Svantesson, som är ekoansvarig vid Lantmännens spannmålsdivision.

Den ekologiska livsmedelsmarknaden ligger på en ökningstakt på cirka 10 procent just nu och allt fler kunder efterfrågar ekologisk råvara, både till förädling och djurfoder.

- Eftersom vår inhemska marknad ökar, har vi även under ett normalt år knappt något exportöverskott. Det ger en mycket större känslighet för skördeutfall för kommande skördeår, säger Anneke Svantesson.

2010-11-15