Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Bättre lönsamhet och samma skördevolym för ekologiska risbönder på Filippinerna

I ett odlingsförsök på Filippinerna initierat av MASIPAG, bondeledd forskning som omfattar 35 000 bönder, har man kunnat konstatera att de risproducenter som odlar enligt ekologiska odlingsmetoder får bättre ekonomi än de konventionella odlarna. Skördestatistiken kunde inte påvisa några statistiskt signifikanta skillnader när det gällde skörderesultatet, däremot var nettoinkomsten signifikant högre hos de ekologiska bönderna. Detta kan härledas till ett högre pris för skörden och minskade odlingskostnader, eftersom bekämpningsmedel och konstgödning inte köps in.

2009-12-03