Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Uppdrag eko: Isabel ska dra in 4 miljarder till svenska jordbruksnäringen


Bland LRF´s medlemmar har cirka 20 procent någon form av ekoproduktion och 11 000 av medlemmarna sysslar enbart med ekoproduktion. Andelen ökar, men den ökar långsamt och takten når inte upp till den kraftigt växande marknaden.
- I dag kan inte den svenska produktionen tillgodose marknaden och import sker av produkter som svenska lantbrukare skulle kunna producera, säger Isabel Moretti som är ekoansvarig på LRF´s huvudkontor i Stockholm.

Förlorar mellan 2 och 4 miljarder
Under 2008 ökade den ekologiska försäljningen i detaljhandel och storhushåll med 36 procent och prognosen för året är en ökning med 20 procent.
- Sveriges bönder bör ta tillfället i akt och tillgodose den svenska ekomarknaden med produkter och komma åt de här affärerna, säger Isabel Moretti.
I LRF´s egen beräkning har man kommit fram till att de svenska bönderna går miste om en hel del pengar i form av utebliven försäljning och miljöstöd när varor som skulle kunnat odlas här i stället importeras.
- Mellan 2 och 4 miljarder kronor hade kunnat komma svenska bönder till del i försäljning och miljöstöd om man kunnat tillgodose marknaden med tillräckligt med ekologiska produkter, säger Isabel Moretti.

Större gårdar och yngre producenter ställer om
Under 2008 ökade den KRAV-certifierade jordbruksmarken med 7 procent och ökningen har fortsatt under 2009.
- Det syns allt fler större gårdar i omläggningssiffrorna och det är ofta den nya generationen lantbrukare som ser möjligheterna med ekologisk produktion. Beslutet är inte så dramatiskt, det handlar mest om ekonomi, säger Isabel.
LRF satsar cirka 4 miljoner kronor på att informera sina medlemmar om intäktsmöjligheterna och hjälp till de som vill ställa om sin produktion. Pengarna används bland annat till att Isabell kan arbeta heltid med ekofrågor och att finansierar regionala producentträffar och faktablad med råd om ekoproduktion.
- Vi satsar även på mentorprogrammet Bondens Ekoråd tillsammans med Arla, och Ekologiska Lantbrukarna där nya producenter får stöd av erfarna ekoodlare. Vi tycker också att det är viktigt med en bra marknadsinformation och därför medfinansierar vi webbsidan ekoweb.nu för att hålla oss uppdaterade, säger Isabel. 

Marknaden styr
Isabell poängterar att det är marknadens som styr LRF´s satsning på ekologiskt och att det handlar om att arbeta utifrån marknadens förutsättningar och att man ser möjligheterna att öka intäkterna till svenskt lantbruk med ett flertal miljarder kronor.
-  Marknaden finns här och beräknas öka antingen jordbruksnäringen vill det eller ej. Vi måste lägga diskussionerna åt sidan och producera det som marknaden vill ha, avslutar Isabel.

Text och bild: Cecilia Ryegård

2009-11-16