Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Nyheten publicerad första gången i Ekoweb´s nyhetsbrev den 15/11

Försäljningen minskar med KRAV-märket

Nyligen offentliggjordes en undersökning som genomförts av Svenska Handelshögskolan och Kungliga Tekniska Högskolan, som visar att försäljningen av produkter minskar med KRAV-märkningen. Undersökningen är från januari 2008. När produkterna skyltades upp i butikerna med KRAV-märkningen minskade försäljningen med 10 procent, jämfört med om de inte gjorde det. Totalt ingick 57 000 köp i undersökningen i fyra större livsmedelsbutiker.

- KRAV-märkningen är stark och värdefull för den som värnar om miljön, men de som inte är redan frälsta reagerar negativt på märkningen. Undersökningen är en del av en längre studie som pågått sedan 2007 och de senaste resultaten från en mätning som pågår just nu visar att effekten finns kvar, även om de nya resultaten kommer att visa att försäljningsminskningen inte är så stor som den var i den förra mätningen 2008, säger Niclas Öhman som är forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.

Undersökningen har fått stort utrymme i medierna där det bland annat talats om en negativ utveckling för KRAV-märkningen.

- Den slutsatsen kan man inte dra, snarare tvärt om, det har skett en positiv utveckling sedan undersökningen 2008, det är färre som är negativa till märkningen. Handelns försäljningssiffror visar också på fortsatta ökningar. Det den visar är att vissa kunder följer ett inarbetat köpbeteende och att de kunder som inte tagit ställning i miljöfrågan blir skrämda av KRAV-märkningen det är där som KRAV måste lägga krutet, säger Niclas Öhman.

2009-11-26