Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Emil Olsson: Ekologisk storbonde och innovatör på ekogödsel

När Emil Olsson för första gången plöjde en åker på egen hand vid 10 års ålder på fädernesgården utanför Hova var det en yrkesbana som arkitekt han hade i sikte. Men ödet ville annorlunda och i dag äger han 740 hektar och är en av Sveriges största ekologiska spannmålsodlare, i färd med att bygga upp en betydande sidoverksamhet i form av pelletering och försäljning av ekogödsel.


Med en passion för odling som tog sitt uttryck redan i tidig ålder där Emil Olson från redan det år han fyllt 15 brukade föräldragårdens 80 hektar har intresset bara vuxit sig starkare. Den första egna gården inköptes vid 20 års ålder och efter kontinuerliga förvärv är nu det hägrande målet 1000 hektar allt närmre.
- Det är en magisk gräns som jag siktar mot. Jag har gjort flera markaffärer varje år och varje gång slår priserna nya rekord, även om vi inte pratar om Sveriges bästa åkerjord, utan dagspriset ligger strax under 90 000 per hektar, säger Emil Olsson nu med en bas på Slätte Gård utanför Hova.

Ekonomin styrde mot ekologiskt
I dag är han 27 år och brukar 740 hektar. Sedan 2005 är odlingen ekologisk, en omställning som skedde av ekonomiska skäl:
- Det var ren bidragsoptimering. Om jag fick en avkastning på mer än 500 kg per hektar så skulle en omställning var lönsam. Nu ligger snittet på 3 ton per hektar. Målet är att komma upp i 4 ton eller 80 procent av konventionell avkastning, säger Emil.
Några av anledningarna till att målet ännu inte uppnåtts är växtföljden och de många nyförvärven:
- Jag har mycket ny mark där ogräsen härjar. Kan man bara hålla ogräsen i schack, tillföra rätt gödningsmängd och ha en bra växtföljd så blir avkastningen inte mindre än i konventionell odling. De fält jag haft länge ger ofta samma avkastning som när jag körde konventionellt, säger Emil.
I samband med att växtodlingen ställdes om inleddes ett samarbete med den närliggande mjölkgården Otterslättens Lantbruk för att få in vallodlingen i växtföljden. Gårdarna alternerar markerna på sammanlagt över 1 200 hektar.
Den typ av bidragsoptimering som Emil gjorde under sina första år som ekoodlare ser han i dag annorlunda på:
- Det borde inte gå att göra så. Det finns många oseriösa odlare som bara odlar för bidragens skull och som därmed drar ner skördestatistiken och ryktet för de många duktiga och seriösa ekoodlare finns idag.

Radhacken håller ogräsen i schack
Kampen mot ogräsen en stor del av arbetsinsatsen och den psykologiska omställningen från en perfekt odling med ogräsfria fält var den största förändringen:
- Man får vänja ögat vid att se ogräsen och inse att de inte är ett så stort hot, det går att ta dem, man måste bara lära sig hur, säger Emil.
Ett betydande hjälpmedel är radhacken som körs runt 1400 hektar per år, tre gånger på vissa fält.
- Nu är jag nöjd med mitt val och jag har inga planer på en tillbakagång, om inte marknaden vill annorlunda. Det roliga med att vara ekoproducent är att det är ett sug efter varorna och att det är en stor utmaning där det finns mycket att lära.

Innovation: Ekogödning i såmaskinen
Ett sidoprojekt som är på väg att bli en allt viktigare del av företagets omsättning på 16 miljoner kronor är tillverkningen av gödning för ekologisk odling. Råvaran är köttmjöl från Norge samt en rest från tillverkningen av ett annat ekologiskt gödningsmedel, Biovinass. En värdefull kaliumkälla som tidigare kördes på tippen.
Emil har utvecklat en teknik för pelletering som gör att gödningen kan användas direkt i den konventionella såmaskinen, utan risk för igensättning. Fördelen blir lättare och jämnare spridning samtidigt som fröogräsen inte får någon del av kakan.

- En innovation i branschen som jag verkligen tror på, vi kommer att så med Cameleonten och mylla all gödsel från och med nästa år, säger Emil.
Efterfrågan på Ekoväx har varit stor och därför byggs nu nya produktionslokaler på 1800 m², en investering på 6 miljoner.
- Ekoväx har på kort tid tagit en tredjedel av marknaden för ekologisk gödning i Sverige och
2008 sålde jag slut på en månad, 5 500 ton. Vi kunde enkelt ha sålt det dubbla. Nyligen fick vi en stororder till ett trädgårdsföretag och försäljningsprognosen för 2011 är 10 000 ton, avslutar Emil.

 

Text och bild: Cecilia Ryegård

2009-11-10