Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Mellan nisch och norm - ekokonferens i Danmark

Mellan den 17 och 18 november hålls en konferens med ekologiskt tema i Odense i Danmark. Konferensen kommer att ta upp många av de utmaningar som finns i dagens ekologiska lantbruk och under de två dagarna genomförs tre plenummöten och 19 mindre möten. Flera föreläsningar är på engelska. På kvällen finns det möjlighet för att delta i en ekologisk konferensmiddag med efterföljande dans och bar.

Konferensen riktas till lantbrukare, konsumenter, rådgivare, forskare, ansvariga för storkök, organisationer, myndigheter och anställda i firmor och detaljhandel som arbetar med ekologiska livsmedel.

I samband med Økologi-Kongres 2009 genomförs även en utställning där ekologiska livsmedel, lantbruksmaskiner med mera visas. Dessutom presenterar forskare och organisationer nya forskningsrön och kampanjer. För anmälan och mer information se www.okologi-kongress.dk.

2009-11-06