Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Danmark: Ekologiskt jordbruk ska vara fossilfritt 2025

Økologisk Landsforening, Danmarks motsvarighet till KRAV, offentliggör i dag en ”Klimatstrategi för ekoogiskt jordbruk” som består av nio nya målsättningar och handlingspunkter som ska placera danskt ekologiskt jordbruk i klimateliten.

”Fossil energi utfasas helt, produktionen av energi ska stiga markant och ekologiskt jordbruks unika möjlighet för lagring av CO2 i jorden ska utnyttjas ännu bättre” står det bland annat i strategin.

- Vi ska bygga vidare på det ekologiska jordbrukets många styrkor för att skapa världens mest klimatvänliga jordbruk, säger Evald Vestergaard som är vd för Økologisk Landsforening.

 År 2025 ska det vara slut med användningen av fossil energi inom det danska ekologiska jordbruket. Vindkraft, solceller och biogas ska göra det möjligt liksom målet att bidra med förnybar energi till övriga samhället.

 Enligt Økologisk Landsforening lagrar det ekologiska jordbruket 6-700 kg mer CO2 per hektar än det konventionella jordbruket och hänvisar även till försök från Rodale Institute i USA som visat att ekologiska brukningsmetoder skulle binda upp till 40 procent av den utsläppta koldioxiden i atmosfären, om hela världens jordbruk skulle bli ekologiskt.

I den danska klimatstrategin konstateras samtidigt att ekologiskt jordbruk måste öka sin avkastning per hektar. Det ska göras genom bland annat biogasanläggningar som både producerar energi och gödning. På det här sättet kan utbytet öka med upp till en tredjedel.

- Vårt mål är att vår strategi och handlingsplan ska ge inspiration till klimatpolitik och klimatinsatser i hela jordbruket och livsmedelsproduktionen, siger Evald Vestergaard.

2009-11-04